2 مورد یافت شد

در حال حاضر یک سوم بیماران کرونا در بخش های مراقبت های ویژه ICU بستری هستند

ستاد بحران کرونای دانشگاه به صورت مستمر در حال ارزیابی و تحلیل وضعیت بود و نتایج این تحلیل ها در برنامه های اجرایی نظام بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می گرفت و علاوه بر آن هماهنگی های خوبی هم با ستاد مدیریت کرونای استان داریم و شرکاء ما در سازمان ها و...

توصیه های کارشناسی رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان‌ بر اساس اطلاعیه شماره ۱۵ ستاد بحران کرونا

ستاد بحران کرونا در شرایط فعلیمهمترین و آخرین توصیه ها به شرح ذیل می باشد: توصیه های کارشناسی رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان‌ بر اساس اطلاعیه شماره ۱۵ ستاد بحران کرونا در شرایط فعلیمهمترین و آخرین توصیه ها به شرح ذیل می...