3 مورد یافت شد

راه اندازی بخش مراقیت های ویژه کودکان به محض تامین نیروی متخصص صورت می گیرد

سراب عنوان کرد راه اندازی بخش مراقیت های ویژه کودکان به محض تامین نیروی متخصص صورت می گیرد دکتر نادی گفت: فضای فیزیکی و تجهیزات بخش ان ای سیو در بیمارستان سراب ا»اده بوده و به محض تامین نیروی انسانی متخصص راه اندازی خواهد شد. دکتر اکبر...

فرماندار سراب بر همکاری و همراهی مدیران در طرح کنترل فشارخون تاکید کرد

سراب بر همکاری و همراهی مدیران در طرح کنترل فشارخون تاکید کردایرج ثقفی تاکید کرد:طرح بسیج ملی کنترل فشارخون با جدییت و اهتمام ویژه در سراب اجرائی خواهد شد.به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سراب به ریاست...

اعزام تيم كانون بسيج جامعه پزشكي به منطقه اميدآباد سراب فارسان

سراب فارسان وبدا شهرکرد اعزام تيم كانون بسيج جامعه پزشكي به منطقه اميدآباد سراب فارسان وب دا؛ تيم بهداشتي، درماني، آموزشي و مشاوره اي كانون بسيج جامعه پزشكي فارسان در قالب طرح ملي شهيد دكتر رهنمون، در تاريخ 22 مرداد 97 به منطقه عشاير...