4 مورد یافت شد

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خفر منصوب شد

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خفر منصوب شد وبدا/جهرم سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خفر منصوب شد سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خفر منصوب شد دکتر محمد رحمانیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم، طی حکمی دکتر فرهاد...

هشدار سرپرست شبکه بهداشت جاجرم نسبت به افزایش حجم رفت و آمدها

شبکه بهداشت جاجرم نسبت به افزایش حجم رفت و آمدها هشدار سرپرست شبکه بهداشت جاجرم نسبت به افزایش حجم رفت و آمدها سرپرست شبکه بهداشت جاجرم نسبت به افزایش حجم رفت و آمدها در این شهرستان هشدار داد و گفت: رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی بر...

بازدید سر زده سرپرست شبکه بهداشت شیروان از مرکز 16 ساعته

شبکه بهداشت شیروان از مرکز 16 ساعته بازدید سر زده سرپرست شبکه بهداشت شیروان از مرکز 16 ساعته سرپرست شبکه بهداشت شیروان، عصر امروز در نخستین بازدید خود در کسوت سرپرست شبکه، با حضور در مرکز 16 ساعته این شهرستان، ضمن بازدید از این مرکز...

انتصاب سرپرست جدید شبکه بهداشت شیروان

شبکه بهداشت شیروان انتصاب سرپرست جدید شبکه بهداشت شیروان طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی؛ سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان و مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان شیروان منصوب شد. به گزارش وبدا، دکتر سید...