1 مورد یافت شد

شناسایی ویروس کرونا در هوای محیط های بسته فاقد تهویه مناسب در شهر تهران

ماسک های سوپاپ دار به هیچ وجه توصیه نمی شود و افرادی که از این ماسک ها استفاده می کنند در صورت ابتلا ویروس را در هوا منتشر می کنند و باعث آلودگی سایر افراد می شود. گروه خبری :آخرین اخبار,اخبار کرونا ویروس,اخبار اختصاصی کد خبر...