2 مورد یافت شد

انجام بیش از 7 هزار ماموریت اورژانسی طی سه ماه نخست امسال

ماموریت اورژانسی طی سه ماه نخست امسال انجام بیش از 7 هزار ماموریت اورژانسی طی سه ماه نخست امسال رئیس اورژانس و پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در سه ماه ابتدای امسال 7 هزار و 18 ماموریت اورژانسی در سطح خراسان شمالی...

انجام 281 ماموریت اورژانس فسا برای انتقال بیماران مشکوک به کرونا /انجام 1163 ماموریت اورژانسی در فروردین ماه99

ماموریت اورژانسی در فروردین ماه99 انجام 281 ماموریت اورژانس فسا برای انتقال بیماران مشکوک به کرونا /انجام 1163 ماموریت اورژانسی در فروردین ماه99 رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: از ابتدای شیوع ویروس...