6 مورد یافت شد

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ایران به ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ نفر رسید

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ایران به ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ نفر رسید با شناسایی ۲۵۶۶ مورد جدید؛ مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ایران به ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ نفر رسید سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین آمار ابتلای قطعی به کووید 19 و فوت ناشی از این بیماری را...

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۵۱۴۶۶ نفر رسید

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۵۱۴۶۶ نفر رسید با شناسایی ۲۵۱۶ مورد جدید؛ مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۵۱۴۶۶ نفر رسید دکتر جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از دیروز تا امروز ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو...

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۱۰۷۶۷ نفر رسید/ وضعیت خوزستان هنوز نگران کننده است

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۱۰۷۶۷ نفر رسید/ وضعیت خوزستان هنوز نگران کننده است سخنگوی وزارت بهداشت : مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۱۰۷۶۷ نفر رسید/ وضعیت خوزستان هنوز نگران کننده است سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی...

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۰۷ هزار نفر رسید

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۰۷ هزار نفر رسید سخنگوی وزارت بهداشت : مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۰۷ هزار نفر رسید سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۱۰۷ هزار نفر...

مجموع مبتلایان کووید۱۹ به ۹۹۹۷۰ نفر رسید/ بهبودی و ترخیص ۸۰۴۷۵ نفر از بیماران

مجموع مبتلایان کووید۱۹ به ۹۹۹۷۰ نفر رسید/ بهبودی و ترخیص ۸۰۴۷۵ نفر از بیماران سخنگوی وزارت بهداشت: مجموع مبتلایان کووید۱۹ به ۹۹۹۷۰ نفر رسید/ بهبودی و ترخیص ۸۰۴۷۵ نفر از بیماران سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این که...

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۶۰۵۰۰ نفر رسید

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۶۰۵۰۰ نفر رسید سخنگوی وزارت بهداشت : مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۶۰۵۰۰ نفر رسید سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به ۶۰۵۰۰ نفر رسید. به...