3 مورد یافت شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت: اضافه شدن سطح پایه به سطوح سه گانه خدمات، با اجرای برنامه "هرخانه یک پایگاه سلامت"

معاون بهداشت وزارت بهداشت: اضافه شدن سطح پایه به سطوح سه گانه خدمات، با اجرای برنامه "هرخانه یک پایگاه سلامت" معاون بهداشت وزارت بهداشت: اضافه شدن سطح پایه به سطوح سه گانه خدمات، با اجرای برنامه "هرخانه یک پایگاه سلامت" معاون بهداشت...

گرمی و سردی هوا هیچ تاثیری در کرونا ندارد

معاون بهداشت وزارت بهداشت: گرمی و سردی هوا هیچ تاثیری در کرونا ندارد برزیل گرم و مرطوب و روسیه سرد است و این دو کشور هم اکنون رتبه دوم و سوم بیماران کرونایی را بعد از آمریکا در جهان دارند، پس گرمی و سردی تاثیری در کروناویروس ندارد. به...

فراخوان معاون بهداشت وزارت بهداشت برای پیوستن دانشگاه های علوم پزشکی به «پویش نجات زندگی با دستان پاک»

معاون بهداشت وزارت بهداشت برای پیوستن دانشگاه های علوم پزشکی به «پویش نجات زندگی با دستان پاک» در نامه ای به روسای دانشگاه ها ی علوم پزشکی صورت گرفت؛ فراخوان معاون بهداشت وزارت بهداشت برای پیوستن دانشگاه های علوم پزشکی به «پویش نجات زندگی...