2 مورد یافت شد

تحلیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم کرونا بر خانوارها و نظام سلامت

نظام سلامت تحلیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم کرونا بر خانوارها و نظام سلامت معاون کل وزارت بهداشت گفت: در دوران شیوع کرونا در کشور، برخی هزینه های جدید مانند وسایل ضد عفونی، ماسک و شوینده ها به سبد خانوار اضافه شده است....

نشست هم اندیشی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت با دبیرخانه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزه علمیه برگزار شد

نظام سلامت با دبیرخانه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزه علمیه برگزار شد با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک؛ نشست هم اندیشی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت با دبیرخانه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزه علمیه برگزار شد جلسه...