2 مورد یافت شد

پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبه چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبه چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی پیامی به...

رودی زلال عرضه کنیم تا تشنگان حقیقت به گندابهای دروغ و فریب و تشویش پناه نیاورند

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی ارتباطات رودی زلال عرضه کنیم تا تشنگان حقیقت به گندابهای دروغ و فریب و تشویش پناه نیاورند وزیر بهداشت در پیامی فرا رسیدن 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات را تبریک گفت و تاکید کرد که بهره جستن از امکان قدرتمند ارتباط و...