• 92/09/06 - 15:44
  • 67
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

آمار دانشگاه های علوم پزشکی، تعداد دانشکده ها و دانشجویان گروه پزشکی شهریور92

تعداد دانشگاه های علوم پزشکی:

47 دانشگاه و 4 واحد غیروابسته (شاهد، بقیه ا...، ارتش، آزاد)

تعداد دانشکده های علوم پزشکی:

14 واحد

تعداد دانشگاه های تیپ 1:

21 واحد

تعداد دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

48 واحد

تعداد دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

36 واحد دولتی- 7 واحد آزاد- 2 واحد موافقت اصولی (ایران و شهرکرد)

تعداد دانشکده های داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

17 واحد دولتی- 3 واحد دولتی موافقت اصولی (لرستان، بقیه ا...، بندرعباس)- 2 واحد آزاد موافقت اصولی (اراک و دامغان)

تعداد دانشکده های دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع پزشکی:

13 واحد

تعداد دانشکده های دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع داروسازی:

1 واحد

تعداد دانشکده های دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دندانپزشکی:

5 واحد

فراوانی دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 92-91:

29975نفر

فراوانی دانشجویان داروسازی شاغل به تحصیل در سال تحصیل 92-91:

6966نفر

فراوانی دانشجویان دندانپزشکی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 92-91:

8081نفر

تعداد دانشجویان غیرایرانی:

804نفر

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل:

8644نفر

آمار اعضاء هیأت علمی تا سال 91 جمعاً 13621 نفر که به تفکیک زیر می باشد:

در مرتبه استاد:                             761 مرد             157 زن              مجموع 918 استاد

در مرتبه دانشیار:                           1873مرد                        700 زن              مجموع 2573 دانشیار

در مرتبه استادیار:                          4901 مرد           2500 زن            مجموع 7401 استادیار

در مرتبه مربی، مربی آموزشیار:          1354 مرد           1375 زن            مجموع 2729 مربی،مربی آموزشیار

تعداد شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی:

27 واحد

ظرفیت اعلام شده آزمون سراسری برای سال 93-92:

2227 نفر

ظرفیت پذیرش شعب بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد سال 93-92:

1266 نفر

ظرفیت پذیرش شعب بین الملل در مقطع PHD سال 93-92:

105 نفر

 

  • گروه خبری : گزارش عملکرد وزارت بهداشت
  • کد خبر : 98099
کلمات کلیدی