• 89/02/05 - 09:17
  • 169
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

کارنامۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی برنامۀ پنج سال اول توسعه (1371-1367) و مقایسۀ آن با وضعیت موجود در سال 1357

کارنامۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی برنامۀ پنج سال اول توسعه (1371-1367) و مقایسۀ آن با وضعیت موجود در سال 1357

 قسمت اول: كليك كنيد.
                      
 قسمت دوم: كليك كنيد.
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 44465
کلمات کلیدی