• 97/07/28 - 08:45
  • 239
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

گزارش اهم اقدامات یکساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دولت دوازدهم

gozaresh.pdf
  • گروه خبری : گزارش عملکرد وزارت بهداشت
  • کد خبر : 182470
کلمات کلیدی