انتشار مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای نخستین بار

انتشار مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای نخستین بار

به منظور تسهیل دسترسی عمومی به متن کامل مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و بازتاب شایستۀ تصمیمات و تلاش های مستمر و مؤثر ستاد ملی مقابله با کرونا و تأمین حق مردم بر آگاهی از حقوق و تکلیف های خود و تقویت همسویی دستگاه ها در اجرای تدابیر اتخاذ شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور تا پایان جلسه سی ام (اسفند ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹) از سوی معاونت امور دولت دفتر هیئت دولت گردآوری و تنظیم شده و در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر می شود.

بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابلاغ شد
از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛

بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابلاغ شد

جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی را به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد.