اخبار اختصاصی

اولین شهرک مواد موثره دارویی در خاورمیانه افتتاح شد 18 خرداد 1399

از طریق ویدیوکنفرانس و با دستور وزیر بهداشت؛

اولین شهرک مواد موثره دارویی در خاورمیانه افتتاح شد

 اختصاص ۳۰۰ میلیارد  ریال کمک هزینه تأمین اقلام محافظتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 18 خرداد 1399

مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد:

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال کمک هزینه تأمین اقلام محافظتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

گردآوری تجارب برتر پرستاری در بحران کووید 19 17 خرداد 1399

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد:

گردآوری تجارب برتر پرستاری در بحران کووید 19

کمترشدن حساسیت مردم نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی و پیشگیری در روزهای اخیر 17 خرداد 1399

رییس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد:

کمترشدن حساسیت مردم نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی و پیشگیری در روزهای اخیر

نظرسنجی