اخبار اختصاصی

اعمال محدودیت ها در شهرهای قرمز کرونا 11 تیر 1399

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد:

اعمال محدودیت ها در شهرهای قرمز کرونا

پوشش واکسیناسیون  در بحران کرونا  تقریبا 5 درصد در کشور کاهش پیدا کرده است 11 تیر 1399

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت در سراوان :

پوشش واکسیناسیون در بحران کرونا تقریبا 5 درصد در کشور کاهش پیدا کرده است

نظرسنجی