اخبار اختصاصی

شناسایی ۶۱۹۱ بیمار کووید۱۹ در کشور 04 آبان 1399

جدیدترین آمار ابتلا ‌‌مرگ ناشی از کووید ۱۹ اعلام شد؛

شناسایی ۶۱۹۱ بیمار کووید۱۹ در کشور

بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در مدیریت درمان بیماری کرونا 03 آبان 1399

در جلسه ویدئو کنفرانس معاون درمان وزارت بهداشت با دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر و لرستان صورت گرفت؛

بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در مدیریت درمان بیماری کرونا

نظرسنجی